ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه نقشه برداری مغز

ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه نقشه برداری مغز
دبیر علمی چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران از ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه نقشه برداری مغز خبر داد و گفت: استفاده از این اطلاعات در راستای درمان سریع‌تر و موثرتر بیماری‌ها و نارسایی‌های علوم مغز و اعصاب، علوم شناختی، توانبخشی، روانپزشکی و روانشناسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه نقشه برداری مغز

دبیر علمی چهارمین همایش نقشه برداری مغز ایران از ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه نقشه برداری مغز خبر داد و گفت: استفاده از این اطلاعات در راستای درمان سریع‌تر و موثرتر بیماری‌ها و نارسایی‌های علوم مغز و اعصاب، علوم شناختی، توانبخشی، روانپزشکی و روانشناسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ارائه تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه نقشه برداری مغز

ممکن است بپسندید...