افزایش تلفات حمله مسلحانه لاس وگاس

افزایش تلفات حمله مسلحانه لاس وگاس
حمله مسلحانه یکشنبه شب فردی مسلح به جمعیتی که برای شرکت در جشنواره موسیقی در شهر لاس وگاس در ایالت نوادای آمریکا گردآمده بودند و دستکم ۵۸ قربانی گرفت، مرگبارترین حادثه تیراندازی و کشتار گروهی در تاریخ ایالات متحده، از پایان جنگ دوم جهانی تاکنون به شمار می‌رود.

افزایش تلفات حمله مسلحانه لاس وگاس

حمله مسلحانه یکشنبه شب فردی مسلح به جمعیتی که برای شرکت در جشنواره موسیقی در شهر لاس وگاس در ایالت نوادای آمریکا گردآمده بودند و دستکم ۵۸ قربانی گرفت، مرگبارترین حادثه تیراندازی و کشتار گروهی در تاریخ ایالات متحده، از پایان جنگ دوم جهانی تاکنون به شمار می‌رود.
افزایش تلفات حمله مسلحانه لاس وگاس

ممکن است بپسندید...