فساد از همه ارکان صندوق ذخیره فرهنگیان بالا می‌رفت/ افزایش سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها براساس قانون است/ تعیین تکلیف رئیس دانشگاه فرهنگیان مطالبه جدی از وزیر

فساد از همه ارکان صندوق ذخیره فرهنگیان بالا می‌رفت/ افزایش سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها براساس قانون است/ تعیین تکلیف رئیس دانشگاه فرهنگیان مطالبه جدی از وزیر
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در صندوق ذخیره فرهنگیان به راحتی با اعداد و ارقام بازی شده و با این روشها تخلفات حتی در حجم چند میلیاردی حالت عادی به خود گرفته است.

فساد از همه ارکان صندوق ذخیره فرهنگیان بالا می‌رفت/ افزایش سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها براساس قانون است/ تعیین تکلیف رئیس دانشگاه فرهنگیان مطالبه جدی از وزیر

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در صندوق ذخیره فرهنگیان به راحتی با اعداد و ارقام بازی شده و با این روشها تخلفات حتی در حجم چند میلیاردی حالت عادی به خود گرفته است.
فساد از همه ارکان صندوق ذخیره فرهنگیان بالا می‌رفت/ افزایش سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها براساس قانون است/ تعیین تکلیف رئیس دانشگاه فرهنگیان مطالبه جدی از وزیر

ممکن است بپسندید...