پخش مراسم عزاداری عاشورای ۱۳۷۴ نقطه کشور از رسانه ملی

پخش مراسم عزاداری عاشورای ۱۳۷۴ نقطه کشور از رسانه ملی
معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما گفت: در روز عاشورای حسینی مراسم عزاداری ۱۳۷۴ نقطه از کشور از شبکه‌های مختلف پخش شد که این تنها بخشی از عظمت مراسم‌های این روز در کشور بود.

پخش مراسم عزاداری عاشورای ۱۳۷۴ نقطه کشور از رسانه ملی

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما گفت: در روز عاشورای حسینی مراسم عزاداری ۱۳۷۴ نقطه از کشور از شبکه‌های مختلف پخش شد که این تنها بخشی از عظمت مراسم‌های این روز در کشور بود.
پخش مراسم عزاداری عاشورای ۱۳۷۴ نقطه کشور از رسانه ملی

ممکن است بپسندید...