پژوهای ۲۵ میلیونی بازار+جدول

پژوهای ۲۵ میلیونی بازار+جدول
برخی معتقدند به دلیل افت شدید کیفیت خودروهای وطنی، خرید ماشین کم کارکرد و سالمی که مدل ۹۰ یا قبل از آن را داشته باشد، کیفیت و قیمت مناسب‌تری دارد.

پژوهای ۲۵ میلیونی بازار+جدول

برخی معتقدند به دلیل افت شدید کیفیت خودروهای وطنی، خرید ماشین کم کارکرد و سالمی که مدل ۹۰ یا قبل از آن را داشته باشد، کیفیت و قیمت مناسب‌تری دارد.
پژوهای ۲۵ میلیونی بازار+جدول

ممکن است بپسندید...