چند ساعت تا معرفی سرمربی آبی‌ها/ توافق نهایی با دو گزینه!

چند ساعت تا معرفی سرمربی آبی‌ها/ توافق نهایی با دو گزینه!
به نظر می‌رسد گزینه نهایی هدایت استقلال مشخص شده است.

چند ساعت تا معرفی سرمربی آبی‌ها/ توافق نهایی با دو گزینه!

به نظر می‌رسد گزینه نهایی هدایت استقلال مشخص شده است.
چند ساعت تا معرفی سرمربی آبی‌ها/ توافق نهایی با دو گزینه!

ممکن است بپسندید...