کاخ سفید: اکنون زمان مناسبی برای گفت‌و‌گو با کره شمالی نیست

کاخ سفید: اکنون زمان مناسبی برای گفت‌و‌گو با کره شمالی نیست
سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود گفته است که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره و گفت‌و‌گو با کره شمالی نیست و «همه گزینه‌ها روی میز است».

کاخ سفید: اکنون زمان مناسبی برای گفت‌و‌گو با کره شمالی نیست

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خود گفته است که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره و گفت‌و‌گو با کره شمالی نیست و «همه گزینه‌ها روی میز است».
کاخ سفید: اکنون زمان مناسبی برای گفت‌و‌گو با کره شمالی نیست

ممکن است بپسندید...