اولین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند فارغ‌التحصیل شد

اولین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند فارغ‌التحصیل شد
نخستین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند در دانشگاه تربیت مدرس از پایان‌نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد با درجه عالی دفاع کرد.

اولین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند فارغ‌التحصیل شد

نخستین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند در دانشگاه تربیت مدرس از پایان‌نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد با درجه عالی دفاع کرد.
اولین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند فارغ‌التحصیل شد

ممکن است بپسندید...