تروریست های داعشی چاه‌های نفت «الحویجه» را به آتش کشیدند

تروریست های داعشی چاه‌های نفت «الحویجه» را به آتش کشیدند
گروه تروریستی داعش ۳ حلقه چاه نفت در نزدیکی الحویجه در جنوب غرب شهر نفت‌خیز کرکوک را به آتش کشید.

تروریست های داعشی چاه‌های نفت «الحویجه» را به آتش کشیدند

گروه تروریستی داعش ۳ حلقه چاه نفت در نزدیکی الحویجه در جنوب غرب شهر نفت‌خیز کرکوک را به آتش کشید.
تروریست های داعشی چاه‌های نفت «الحویجه» را به آتش کشیدند

ممکن است بپسندید...