تولیت آستان قدس رضوی با دانشجویان خراسان شمالی دیدار می‌کند

تولیت آستان قدس رضوی با دانشجویان خراسان شمالی دیدار می‌کند
مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی از سفر تولیت آستان قدس رضوی به استان خبر داد و گفت: این سفر در سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان در نیمه مهرماه انجام می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی با دانشجویان خراسان شمالی دیدار می‌کند

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی از سفر تولیت آستان قدس رضوی به استان خبر داد و گفت: این سفر در سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان در نیمه مهرماه انجام می‌شود.
تولیت آستان قدس رضوی با دانشجویان خراسان شمالی دیدار می‌کند

ممکن است بپسندید...