درخواست قوه قضائیه برای آزادی شهروند ایرانی محبوس در استرالیا

درخواست قوه قضائیه برای آزادی شهروند ایرانی محبوس در استرالیا
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در دیدار سفیر استرالیا، خواستار فراهم آمدن مقدمات آزادی “نگار قدس‌کنی” شهروند ایرانی محبوس در استرالیا شد.

درخواست قوه قضائیه برای آزادی شهروند ایرانی محبوس در استرالیا

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در دیدار سفیر استرالیا، خواستار فراهم آمدن مقدمات آزادی “نگار قدس‌کنی” شهروند ایرانی محبوس در استرالیا شد.
درخواست قوه قضائیه برای آزادی شهروند ایرانی محبوس در استرالیا

ممکن است بپسندید...