رکود از دولت هفتم شروع شد/ عده‌ای به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند

رکود از دولت هفتم شروع شد/ عده‌ای به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه رکود خاطرنشان کرد: رکود از دولت هفتم شروع شد. چطور؟ آقای جهانگیری از دهه هشتاد تعرفه‌های بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را کاهش داد.

رکود از دولت هفتم شروع شد/ عده‌ای به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه رکود خاطرنشان کرد: رکود از دولت هفتم شروع شد. چطور؟ آقای جهانگیری از دهه هشتاد تعرفه‌های بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را کاهش داد.
رکود از دولت هفتم شروع شد/ عده‌ای به دشمن چراغ سبز نشان می‌دهند

ممکن است بپسندید...