ظریف درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت

ظریف درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت
وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت مرحوم جلال طالبی رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت.

ظریف درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت مرحوم جلال طالبی رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت.
ظریف درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...