عمار حکیم درگذشت جلال طالبانی را تسلیت گفت

عمار حکیم درگذشت جلال طالبانی را تسلیت گفت
رهبر جریان حکمت ملی عراق درگذشت رئیس جمهور سابق این کشور را تسلیت گفت.

عمار حکیم درگذشت جلال طالبانی را تسلیت گفت

رهبر جریان حکمت ملی عراق درگذشت رئیس جمهور سابق این کشور را تسلیت گفت.
عمار حکیم درگذشت جلال طالبانی را تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...