میان کردها و بارزانی باید تفاوت قائل شد

میان کردها و بارزانی باید تفاوت قائل شد
معاون رئیس جمهور عراق اعلام کرد: میان کرد‌ها و بارزانی که طرح های وی آن‌ها را به سوی سرنوشت نامشخص می‌کشاند باید تفاوت قائل شد.

میان کردها و بارزانی باید تفاوت قائل شد

معاون رئیس جمهور عراق اعلام کرد: میان کرد‌ها و بارزانی که طرح های وی آن‌ها را به سوی سرنوشت نامشخص می‌کشاند باید تفاوت قائل شد.
میان کردها و بارزانی باید تفاوت قائل شد

ممکن است بپسندید...