نمایش آیین‌های عاشورایی در باغ کتاب برگزار می‌شود

نمایش آیین‌های عاشورایی در باغ کتاب برگزار می‌شود
ویژه برنامه «شور شیدایی» شامل اجرای ۶ نمایش آئین‌های عاشورائی اقوام مختلف ایرانی از استان‌های مرکزی و بوشهر و…، در باغ کتاب برگزار می شود.

نمایش آیین‌های عاشورایی در باغ کتاب برگزار می‌شود

ویژه برنامه «شور شیدایی» شامل اجرای ۶ نمایش آئین‌های عاشورائی اقوام مختلف ایرانی از استان‌های مرکزی و بوشهر و…، در باغ کتاب برگزار می شود.
نمایش آیین‌های عاشورایی در باغ کتاب برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...