همکاری توتال با ایران حتی با احتمال لغو توافق هسته‌ای

همکاری توتال با ایران حتی با احتمال لغو توافق هسته‌ای
در حالی که هنوز مشخص نیست ترامپ به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بماند و احتمال تحریم‌های جدید وجود دارد، مدیر ارشد اجرایی توتال می‌گوید تحت هیچ فشاری از سوی آمریکا در تجارت با ایران قرار نگرفته و به همکاری با ایران ادامه می‌دهد.

همکاری توتال با ایران حتی با احتمال لغو توافق هسته‌ای

در حالی که هنوز مشخص نیست ترامپ به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بماند و احتمال تحریم‌های جدید وجود دارد، مدیر ارشد اجرایی توتال می‌گوید تحت هیچ فشاری از سوی آمریکا در تجارت با ایران قرار نگرفته و به همکاری با ایران ادامه می‌دهد.
همکاری توتال با ایران حتی با احتمال لغو توافق هسته‌ای

ممکن است بپسندید...