بی‌تدبیری دولت سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد/ ادعای افزایش فاینانس خارجی عجیب است وقتی هرروز بیکاری جوانان بیشتر می‌شود

بی‌تدبیری دولت سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد/ ادعای افزایش فاینانس خارجی عجیب است وقتی هرروز بیکاری جوانان بیشتر می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: به عنوان عضوی از کمیسیون اقتصادی از گفته دولت مبنی بر امضای ۷۷ میلیارد دلار فاینانس خارجی تعجب می‌کنم چرا که اگر هم امضایی انجام شده باشد از آن بی اطلاعم.

بی‌تدبیری دولت سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد/ ادعای افزایش فاینانس خارجی عجیب است وقتی هرروز بیکاری جوانان بیشتر می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: به عنوان عضوی از کمیسیون اقتصادی از گفته دولت مبنی بر امضای ۷۷ میلیارد دلار فاینانس خارجی تعجب می‌کنم چرا که اگر هم امضایی انجام شده باشد از آن بی اطلاعم.
بی‌تدبیری دولت سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد/ ادعای افزایش فاینانس خارجی عجیب است وقتی هرروز بیکاری جوانان بیشتر می‌شود

ممکن است بپسندید...