تحریم‌های ضدایرانی جدید را زودتر اجرایی کنید

تحریم‌های ضدایرانی جدید را زودتر اجرایی کنید
دو سناتور ارشد آمریکایی خواستار اجرایی شدن تحریم‌های مصوب کنگره علیه ایران شدند.

تحریم‌های ضدایرانی جدید را زودتر اجرایی کنید

دو سناتور ارشد آمریکایی خواستار اجرایی شدن تحریم‌های مصوب کنگره علیه ایران شدند.
تحریم‌های ضدایرانی جدید را زودتر اجرایی کنید

ممکن است بپسندید...