جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکا

جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکا
تازه‌ترین یافته‌های کارآگاهان پلیس در پرونده قتل ملیکا، دختر ۸ ساله هفتکلی نشان می‌دهد متهم به قتل ‌ که پسری ۱۴ ساله است به بهانه بازی او را فریب داده و جانش را گرفته است.

جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکا

تازه‌ترین یافته‌های کارآگاهان پلیس در پرونده قتل ملیکا، دختر ۸ ساله هفتکلی نشان می‌دهد متهم به قتل ‌ که پسری ۱۴ ساله است به بهانه بازی او را فریب داده و جانش را گرفته است.
جزئیات «بازی مرگ» پسر ۱۴ ساله با ملیکا

ممکن است بپسندید...