مصر با ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه موافقت کرده

مصر با ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه موافقت کرده
بزرگترین جمعیت علمای الجزایر اعلام کرد که دولت مصر با ورود کاروان کمک‌های بشردوستانه الجزایر به نوار غزه موافقت کرده است.

مصر با ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه موافقت کرده

بزرگترین جمعیت علمای الجزایر اعلام کرد که دولت مصر با ورود کاروان کمک‌های بشردوستانه الجزایر به نوار غزه موافقت کرده است.
مصر با ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه موافقت کرده

ممکن است بپسندید...