نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را شایسته ریاست‌جمهوری نمی‌دانند

نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را شایسته ریاست‌جمهوری نمی‌دانند
نظر سنجی‌های جدید در آمریکا نشان دادند که میزان اطمینان مردم این کشور به رسانه‌ها افزایش یافته است.

نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را شایسته ریاست‌جمهوری نمی‌دانند

نظر سنجی‌های جدید در آمریکا نشان دادند که میزان اطمینان مردم این کشور به رسانه‌ها افزایش یافته است.
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را شایسته ریاست‌جمهوری نمی‌دانند

ممکن است بپسندید...