پیش بینی بارش برف و باران پاییزی در تهران

پیش بینی بارش برف و باران پاییزی در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از پیش بینی بارش برف و باران در اتفاعات استان خبر داد.

پیش بینی بارش برف و باران پاییزی در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از پیش بینی بارش برف و باران در اتفاعات استان خبر داد.
پیش بینی بارش برف و باران پاییزی در تهران

ممکن است بپسندید...