تازه‌ترین خبر‌ها از تغییرات در کادر رهبری حماس/ نایب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس انتخاب شد

تازه‌ترین خبر‌ها از تغییرات در کادر رهبری حماس/ نایب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس انتخاب شد
جنبش مقاومت اسلامی حماس، صالح العاروری را به سمت نایب رئیس دفتر سیاسی این جنبش منصوب کرد.

تازه‌ترین خبر‌ها از تغییرات در کادر رهبری حماس/ نایب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس انتخاب شد

جنبش مقاومت اسلامی حماس، صالح العاروری را به سمت نایب رئیس دفتر سیاسی این جنبش منصوب کرد.
تازه‌ترین خبر‌ها از تغییرات در کادر رهبری حماس/ نایب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس انتخاب شد

ممکن است بپسندید...