ترامپ: به تیلرسون افتخار می‌کنم و به او اعتماد دارم

ترامپ: به تیلرسون افتخار می‌کنم و به او اعتماد دارم
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر تیلرسون گفت: به وزیر خارجه خود افتخار می‌کند و به او اعتماد دارد.

ترامپ: به تیلرسون افتخار می‌کنم و به او اعتماد دارم

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر تیلرسون گفت: به وزیر خارجه خود افتخار می‌کند و به او اعتماد دارد.
ترامپ: به تیلرسون افتخار می‌کنم و به او اعتماد دارم

ممکن است بپسندید...