تعلل‌ها در بستن پیمان‌های دوجانبه پولی کی به پایان می‌رسد/ علت حذف بند مربوطه در برنامه ششم چه بود؟

تعلل‌ها در بستن پیمان‌های دوجانبه پولی کی به پایان می‌رسد/ علت حذف بند مربوطه در برنامه ششم چه بود؟
بررسی‌ها نشان داده است که علی‌رغم ظرفیت بالای تبادلات اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه خصوصاً پاکستان و عراق، این اتفاق تاکنون رخ نداده و اعمال تحریم‌های اقتصادی خصوصا تحریم‌های بانکی مانع از تحقق آن شده است.

تعلل‌ها در بستن پیمان‌های دوجانبه پولی کی به پایان می‌رسد/ علت حذف بند مربوطه در برنامه ششم چه بود؟

بررسی‌ها نشان داده است که علی‌رغم ظرفیت بالای تبادلات اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه خصوصاً پاکستان و عراق، این اتفاق تاکنون رخ نداده و اعمال تحریم‌های اقتصادی خصوصا تحریم‌های بانکی مانع از تحقق آن شده است.
تعلل‌ها در بستن پیمان‌های دوجانبه پولی کی به پایان می‌رسد/ علت حذف بند مربوطه در برنامه ششم چه بود؟

ممکن است بپسندید...