تکمیل شدن ۱۰ ایستگاه مترو تهران تا پایان سال ۹۶

تکمیل شدن ۱۰ ایستگاه مترو تهران تا پایان سال ۹۶
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با حضور در کارگاه ساخت دو ایستگاه مترو خط ۶ دولت آباد و حرم مطهر گفت: شهرداری تهران تاپایان سال ۹۶ از ۱۰ ایستگاه مترو بهره برداری می‌کند.

تکمیل شدن ۱۰ ایستگاه مترو تهران تا پایان سال ۹۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با حضور در کارگاه ساخت دو ایستگاه مترو خط ۶ دولت آباد و حرم مطهر گفت: شهرداری تهران تاپایان سال ۹۶ از ۱۰ ایستگاه مترو بهره برداری می‌کند.
تکمیل شدن ۱۰ ایستگاه مترو تهران تا پایان سال ۹۶

ممکن است بپسندید...