شفر رحمتی را بیست سال جوان کرد

شفر رحمتی را بیست سال جوان کرد
برای «سید مهدی رحمتی» در این سن و سال، بازی تازه آغاز شده! او بعد از مدت‌ها، دوباره باید به روزهای نوجوانی بازگردد. به وقتی که باید تست فنی می‌داد یا برای جلب نظر یک مربی بزرگ و اسم و رسم دار، چنان در تمرینات شیرجه می‌زد که چمن زیر پایش کنده شود!

شفر رحمتی را بیست سال جوان کرد

برای «سید مهدی رحمتی» در این سن و سال، بازی تازه آغاز شده! او بعد از مدت‌ها، دوباره باید به روزهای نوجوانی بازگردد. به وقتی که باید تست فنی می‌داد یا برای جلب نظر یک مربی بزرگ و اسم و رسم دار، چنان در تمرینات شیرجه می‌زد که چمن زیر پایش کنده شود!
شفر رحمتی را بیست سال جوان کرد

ممکن است بپسندید...