ارتش سوریه وارد المیادین شد/ یکی از دو پایگاه مهم داعش در آستانه آزادی

ارتش سوریه وارد المیادین شد/ یکی از دو پایگاه مهم داعش در آستانه آزادی

ارتش سوریه وارد المیادین شد/ یکی از دو پایگاه مهم داعش در آستانه آزادی

ارتش سوریه وارد المیادین شد/ یکی از دو پایگاه مهم داعش در آستانه آزادی

ممکن است بپسندید...