ارتش لیبی صبراته را به طور کامل آزاد کرد

ارتش لیبی صبراته را به طور کامل آزاد کرد
ارتش لیبی امروز آزادسازی کامل شهر ساحلی صبراته از اشغال شبه‌نظامیان تروریستی وابسته به داعش و القاعده را اعلام کرد.

ارتش لیبی صبراته را به طور کامل آزاد کرد

ارتش لیبی امروز آزادسازی کامل شهر ساحلی صبراته از اشغال شبه‌نظامیان تروریستی وابسته به داعش و القاعده را اعلام کرد.
ارتش لیبی صبراته را به طور کامل آزاد کرد

ممکن است بپسندید...