مذاکرات پادشاه عربستان و نخست وزیر روسیه

مذاکرات پادشاه عربستان و نخست وزیر روسیه
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در دومین روز حضور در مسکو با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در باره گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های اقتصادی و انرژی دیدار و مذاکره کرد.

مذاکرات پادشاه عربستان و نخست وزیر روسیه

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در دومین روز حضور در مسکو با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در باره گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های اقتصادی و انرژی دیدار و مذاکره کرد.
مذاکرات پادشاه عربستان و نخست وزیر روسیه

ممکن است بپسندید...