ممانعت دولت بحرین از اقامه نماز جمعه شیعیان در «الدراز»

ممانعت دولت بحرین از اقامه نماز جمعه شیعیان در «الدراز»
نیروهای امنیتی بحرین امروز نیز برای شصت‌و چهارمین هفته متوالی با تشدید محاصره منطقه «الدراز» و منزل آیت‌الله عیسی قاسم، از اقامه نماز جمعه شیعیان در این منطقه ممانعت کردند.

ممانعت دولت بحرین از اقامه نماز جمعه شیعیان در «الدراز»

نیروهای امنیتی بحرین امروز نیز برای شصت‌و چهارمین هفته متوالی با تشدید محاصره منطقه «الدراز» و منزل آیت‌الله عیسی قاسم، از اقامه نماز جمعه شیعیان در این منطقه ممانعت کردند.
ممانعت دولت بحرین از اقامه نماز جمعه شیعیان در «الدراز»

ممکن است بپسندید...