همه‌چیز درباره «ورودی بودن»/ صبر کن و لذت ببر

همه‌چیز درباره «ورودی بودن»/ صبر کن و لذت ببر
فراموش نکنید که جزوه دادن و جزوه گرفتن در دانشگاه یک فرآیند کاملا معمولی است و با چیزی که در فیلم‌های کمدی و یا رمانتیک دیده اید به کلی متفاوت است.

همه‌چیز درباره «ورودی بودن»/ صبر کن و لذت ببر

فراموش نکنید که جزوه دادن و جزوه گرفتن در دانشگاه یک فرآیند کاملا معمولی است و با چیزی که در فیلم‌های کمدی و یا رمانتیک دیده اید به کلی متفاوت است.
همه‌چیز درباره «ورودی بودن»/ صبر کن و لذت ببر

ممکن است بپسندید...