کلاه‎برداری جدید در تهران؛ فروش گوشت میش به جای گوسفند

کلاه‎برداری جدید در تهران؛ فروش گوشت میش به جای گوسفند
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از نابسامانی‌ بازار و به ویژه نبود نظارت بر قیمت‌ها انتقاد کرد.

کلاه‎برداری جدید در تهران؛ فروش گوشت میش به جای گوسفند

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از نابسامانی‌ بازار و به ویژه نبود نظارت بر قیمت‌ها انتقاد کرد.
کلاه‎برداری جدید در تهران؛ فروش گوشت میش به جای گوسفند

ممکن است بپسندید...