وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا دیدار می‌کنند

وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا دیدار می‌کنند
وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا دیداری درباره سوریه خواهند داشت.

وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا دیدار می‌کنند

وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا دیداری درباره سوریه خواهند داشت.
وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در آنتالیا دیدار می‌کنند

ممکن است بپسندید...