گرشاسبی: طاهری پس از بهبودی به سرکارش باز می‌گردد

گرشاسبی: طاهری پس از بهبودی به سرکارش باز می‌گردد
سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس گفت: طاهری پس از بهبودی و استراحت به سرکارش در باشگاه باز‌می‌گردد.

گرشاسبی: طاهری پس از بهبودی به سرکارش باز می‌گردد

سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس گفت: طاهری پس از بهبودی و استراحت به سرکارش در باشگاه باز‌می‌گردد.
گرشاسبی: طاهری پس از بهبودی به سرکارش باز می‌گردد

ممکن است بپسندید...