توزیع داروی بیماران صعب العلاج در بیمارستان صحرایی ارتش

توزیع داروی بیماران صعب العلاج در بیمارستان صحرایی ارتش
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج با مراجعه به بیمارستان صحرایی ارتش مستقر در سرپل ذهاب و ثبت نام بلافاصله در اختیارشان قرار می‌گیرد.

توزیع داروی بیماران صعب العلاج در بیمارستان صحرایی ارتش

رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج با مراجعه به بیمارستان صحرایی ارتش مستقر در سرپل ذهاب و ثبت نام بلافاصله در اختیارشان قرار می‌گیرد.
توزیع داروی بیماران صعب العلاج در بیمارستان صحرایی ارتش

ممکن است بپسندید...