حامیان داعش امروز حق دارند عصبانی باشند؛ آمریکا برای روشن نگه داشتن آتش جنگ در منطقه خیلی تلاش کرد

حامیان داعش امروز حق دارند عصبانی باشند؛ آمریکا برای روشن نگه داشتن آتش جنگ در منطقه خیلی تلاش کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: آمریکایی‌ها همواره تلاش داشتند تا فاز نظامی را در این کشور‌ها زنده نگاه دارند و مسیر حرکت در سوریه و عراق را در همین راستا منحصر کنند.

حامیان داعش امروز حق دارند عصبانی باشند؛ آمریکا برای روشن نگه داشتن آتش جنگ در منطقه خیلی تلاش کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: آمریکایی‌ها همواره تلاش داشتند تا فاز نظامی را در این کشور‌ها زنده نگاه دارند و مسیر حرکت در سوریه و عراق را در همین راستا منحصر کنند.
حامیان داعش امروز حق دارند عصبانی باشند؛ آمریکا برای روشن نگه داشتن آتش جنگ در منطقه خیلی تلاش کرد

ممکن است بپسندید...