رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داند

رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داند
رئیس مستعفی منطقه کاتالونیای اسپانیا با رد پیشنهاد دریافت مستمری پس از کناره‌گیری از قدرت، اعلام کرده که همچنان رئیس دولت کاتالونیا است.

رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داند

رئیس مستعفی منطقه کاتالونیای اسپانیا با رد پیشنهاد دریافت مستمری پس از کناره‌گیری از قدرت، اعلام کرده که همچنان رئیس دولت کاتالونیا است.
رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داند

ممکن است بپسندید...