سعودی‌ها، اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در لیست سیاه قرار داد

سعودی‌ها، اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در لیست سیاه قرار داد
کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین در ادامه تنش با قطر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان و شورای اسلامی جهانی را در لیست سیاه تروریستی قرار دادند.

سعودی‌ها، اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در لیست سیاه قرار داد

کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین در ادامه تنش با قطر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان و شورای اسلامی جهانی را در لیست سیاه تروریستی قرار دادند.
سعودی‌ها، اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در لیست سیاه قرار داد

ممکن است بپسندید...