۳ استاد دانشگاه جوایز خود را به زلزله‌زدگان غرب کشور اهدا کردند

۳ استاد دانشگاه جوایز خود را به زلزله‌زدگان غرب کشور اهدا کردند
محمد دورعلی، ناصر سیم فروش و محمدجعفر یاحقی هدایای دریافتی خود در همایش ملی جایزه وقف (جایزه موقوفه بنیاد البرز) را به زلزله‌زدگان غرب کشور اهداء کردند.

۳ استاد دانشگاه جوایز خود را به زلزله‌زدگان غرب کشور اهدا کردند

محمد دورعلی، ناصر سیم فروش و محمدجعفر یاحقی هدایای دریافتی خود در همایش ملی جایزه وقف (جایزه موقوفه بنیاد البرز) را به زلزله‌زدگان غرب کشور اهداء کردند.
۳ استاد دانشگاه جوایز خود را به زلزله‌زدگان غرب کشور اهدا کردند

ممکن است بپسندید...