حضور ۲۰۰۰ نظامی آمریکایی در سوریه

حضور ۲۰۰۰ نظامی آمریکایی در سوریه
منابع خبری بامداد شنبه گزارش داده‌اند وزارت دفاع آمریکا به زودی شمار نظامیان آمریکایی حاضر در سوریه را حدود ۲۰۰۰ نفر اعلام خواهد کرد.

حضور ۲۰۰۰ نظامی آمریکایی در سوریه

منابع خبری بامداد شنبه گزارش داده‌اند وزارت دفاع آمریکا به زودی شمار نظامیان آمریکایی حاضر در سوریه را حدود ۲۰۰۰ نفر اعلام خواهد کرد.
حضور ۲۰۰۰ نظامی آمریکایی در سوریه

ممکن است بپسندید...