عربستان سعودی درحال تشکیل یک ائتلاف ضدایرانی در منطقه است

عربستان سعودی درحال تشکیل یک ائتلاف ضدایرانی در منطقه است
عضو مطرح مجلس ملی پاکستان به پیامدهای پیوستن پاکستان به ائتلاف عربی به رهبری عربستان برضد یمن هشدار داد.

عربستان سعودی درحال تشکیل یک ائتلاف ضدایرانی در منطقه است

عضو مطرح مجلس ملی پاکستان به پیامدهای پیوستن پاکستان به ائتلاف عربی به رهبری عربستان برضد یمن هشدار داد.
عربستان سعودی درحال تشکیل یک ائتلاف ضدایرانی در منطقه است

ممکن است بپسندید...