شارلوا از سد واساند بورین گذشت/ کاوه رضایی هم گل زد هم پاس گل داد

شارلوا از سد واساند بورین گذشت/ کاوه رضایی هم گل زد هم پاس گل داد
تیم فوتبال شارلوا با درخشش دوباره ستاره ایرانی خود برابر واساند بورین به پیروزی رسید.

شارلوا از سد واساند بورین گذشت/ کاوه رضایی هم گل زد هم پاس گل داد

تیم فوتبال شارلوا با درخشش دوباره ستاره ایرانی خود برابر واساند بورین به پیروزی رسید.
شارلوا از سد واساند بورین گذشت/ کاوه رضایی هم گل زد هم پاس گل داد

ممکن است بپسندید...