۵۴۰ دانشجوی جهادگر در دهه آخر صفر به زائران خدمت‌رسانی کردند

۵۴۰ دانشجوی جهادگر در دهه آخر صفر به زائران خدمت‌رسانی کردند
مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: امسال ۲۶ گروه جهادی به استعداد ۵۴۰ دانشجوی دختر و پسر از شهرستان‌های مختلف، در دهه آخر صفر برنامه‌های متنوعی جهت خدمت‌رسانی به زائران ارائه کردند.

۵۴۰ دانشجوی جهادگر در دهه آخر صفر به زائران خدمت‌رسانی کردند

مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: امسال ۲۶ گروه جهادی به استعداد ۵۴۰ دانشجوی دختر و پسر از شهرستان‌های مختلف، در دهه آخر صفر برنامه‌های متنوعی جهت خدمت‌رسانی به زائران ارائه کردند.
۵۴۰ دانشجوی جهادگر در دهه آخر صفر به زائران خدمت‌رسانی کردند

ممکن است بپسندید...