لاریجانی تغییر کرده، اما نمی‌تواند نامزد اصلاح‌طلبان باشد

لاریجانی تغییر کرده، اما نمی‌تواند نامزد اصلاح‌طلبان باشد
افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی ضمن اینکه می‌گویند علی لاریجانی تغییر کرده، اما درعین حال معتقدند او و رئیسی هیچ تفاوتی برای اصلاح‌طلبان ندارند.

لاریجانی تغییر کرده، اما نمی‌تواند نامزد اصلاح‌طلبان باشد

افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی ضمن اینکه می‌گویند علی لاریجانی تغییر کرده، اما درعین حال معتقدند او و رئیسی هیچ تفاوتی برای اصلاح‌طلبان ندارند.
لاریجانی تغییر کرده، اما نمی‌تواند نامزد اصلاح‌طلبان باشد

ممکن است بپسندید...