ما نمی‌توانیم نسبت به تحولات اخیر عراق بی تفاوت باشیم

ما نمی‌توانیم نسبت به تحولات اخیر عراق بی تفاوت باشیم
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به تحولات اخیر عراق بی‌تفاوت باشیم، گفت: ایران برای همه پرسی استقلال کردستان از عراق عکس‌العمل نشان داد و مخالفت خود را با همه پرسی بیان داشت.

ما نمی‌توانیم نسبت به تحولات اخیر عراق بی تفاوت باشیم

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به تحولات اخیر عراق بی‌تفاوت باشیم، گفت: ایران برای همه پرسی استقلال کردستان از عراق عکس‌العمل نشان داد و مخالفت خود را با همه پرسی بیان داشت.
ما نمی‌توانیم نسبت به تحولات اخیر عراق بی تفاوت باشیم

ممکن است بپسندید...