اگر دین ندارید آزاده باشید، عمیق‌ترین سخن بشری است/ معنای آزادی «Freedom» کسی است که فاقد قید و بند است

اگر دین ندارید آزاده باشید، عمیق‌ترین سخن بشری است/ معنای آزادی «Freedom» کسی است که فاقد قید و بند است
اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، طلایی‌ترین و عمیق‌ترین سخن بشری است که در آستانه فدا کردن همه مظاهر هستی‌اش برای تحقق آزادی است.

اگر دین ندارید آزاده باشید، عمیق‌ترین سخن بشری است/ معنای آزادی «Freedom» کسی است که فاقد قید و بند است

اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، طلایی‌ترین و عمیق‌ترین سخن بشری است که در آستانه فدا کردن همه مظاهر هستی‌اش برای تحقق آزادی است.
اگر دین ندارید آزاده باشید، عمیق‌ترین سخن بشری است/ معنای آزادی «Freedom» کسی است که فاقد قید و بند است

ممکن است بپسندید...