جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا

جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا
شهردار تهران و رییس مجلس برای مقابله با آلودگی دیدار خواهند کرد.

جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا

شهردار تهران و رییس مجلس برای مقابله با آلودگی دیدار خواهند کرد.
جلسه نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا

ممکن است بپسندید...