صادر کردن مجوز برای عامل اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه گیلان نقض گفته رهبری است

صادر کردن مجوز برای عامل اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه گیلان نقض گفته رهبری است
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه گیلان در نامه‌ای خطاب به مسئولان فرهنگی استان اعلام کرد: صادر کردن مجوز برای یکی از محکومین به حبس و عوامل اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه گیلان نقض گفته مقام عظمای ولایت است.

صادر کردن مجوز برای عامل اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه گیلان نقض گفته رهبری است

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه گیلان در نامه‌ای خطاب به مسئولان فرهنگی استان اعلام کرد: صادر کردن مجوز برای یکی از محکومین به حبس و عوامل اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه گیلان نقض گفته مقام عظمای ولایت است.
صادر کردن مجوز برای عامل اصلی فتنه ۸۸ در دانشگاه گیلان نقض گفته رهبری است

ممکن است بپسندید...